jan 092022
 

Afholdes I lokalerne 1. i Sløjfen den 26/1.-2022 kl 19:15 – til ca. kl 21:15
Da Trim er vært ved en bid brød, bedes i tilmelde jer til Karen Christoffersen senes d. 20/1 på   tlf.25120979

Dagsorden;

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har 2 forslag.
 5. Bestyrelsen i Hadsten Trim forslår at foreningens hjemmeside nedlægges og al fremtidig advisering herunder Generalforsamlingen sker via mail. Så frem dette vedtages fremlægges forslag 2.
 6. Vedtægt ændring af § 6 b hvori der står;

”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og annonceres på Trims hjemmeside senest 14 dage før afholdelse”.

Ændres til; ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via mail til medlemmer af   Trim senest 14 dage før afholdelse”.

 1. Fastsættelse af kontingent.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Helle Rosenlund Jensen – (modtager ikke genvalg)

Birte Larsen – (modtager ikke genvalg)

Dorthe Jacobsen – (modtager genvalg)

Valg af:

Bestyrelses suppleant

Valg af revisor:              Inger Nielsen – (modtager genvalg)

Valg af revisor – suppleant:  Karen Fuhlendorf –  (modtager genvalg)

 1.  

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes – det vil sige d. 18/1.-2022

 

Bestyrelsen Hadsten Trim

dec 072021
 

 Afspænding starter den 12. januar i Lilleå salen. Kontingent 100 kr. + 200 kr. (forårssæsonen) betales samlet på girokortet, udleveres en af de første gang. Onsdag den 19+26/1 er der mulighed for at deltage i små hold 1. sal i Sløjfen. (højest 12) ved 10 tilmeldte koster det 90 kr. i alt at deltage. Bindende tilmelding til Dorthe senest den 12/1-22. Mobile Pay når vi kender antallet.

SÆT X Den 9/3-22 afholdes der Event/ foredrag om Knogleskørhed ved Anne Jørgensen fra Hadsten Apotek samt Hanne Jastram og Bente Holst. Annonceres i ugeavisen da alle interesserede har adgang

 

Afspænding 2022 Alle dage fra kl. 18-19

Onsdag d. 12/1  Aflyst pga salen skal bruges til Coronatest
Onsdag d. 19/1 lille hold for tilmeldte med fuld egenbetaling
Onsdag d. 26/1 lille hold for tilmeldte Generalforsamling kl.19:15
Onsdag d. 2/2
Torsdag d. 7/2  Ny dato!
Onsdag d. 16/2
Onsdag d. 23/2
Onsdag d. 2/3
Onsdag d. 9/3 kl. 18:30 Event/foredrag om Osteoporose (knogleskørhed)
Onsdag d. 16/3
Onsdag d. 23/3
Onsdag d. 6/4
Onsdag d. 13/4
Onsdag d. 20/4
Onsdag d. 4/5
Onsdag d. 11/5
Onsdag d. 18/5
Onsdag d. 25/5
Onsdag d. 1/6
Onsdag d. 8/6

okt 072021
 

Hadsten Trim har på bestyrelsesmøde den 7/10-2021
konstitueret sig som følger:

Formand:

Dorthe Jacobsen,   Plutovej 7,   8370 Hadsten
Tlf. 26733523 Mail: plutovej@oncable.dk

Næstformand:

Birte Larsen, Gordonhaven 41 8370 Hadsten
Tlf. 30506130 Mail: larsenbirte55@gmail.com

Kasserer:

Karen Christoffersen,  Islandsvej 17,  8370 Hadsten
Tlf. 25120979 Mail: karen.aage@gmail.com

Sekretær:

Helle Rosenlund Jensen,  Futuravej 19, 8370 Hadsten
Tlf.22480254 Mail: helle.rosenlund.jensen@gmail.com

Bestyrelses medlem:

Lisbeth Balle Randersvej 36, 8370 Hadsten
Tlf. 40946817 Mail: lisbethballe@hotmail.dk

Suppleant:

Lise Nielsen Kløvermarksvej 24 8370 Hadsten
Tlf. 21600468 Mail: kln-hadsten@hotmail.com

okt 072021
 

Afholdt i Cafeen i Sløjfen D. 29/9 -2021 kl. 19.15 efter stræk.

Dagsorden;

 • Valg af dirigent, Inger
 • Formandens beretning
 • Kasser fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, godkendt
 • Indkomne forslag, ingen
 • Fastsættelse af kontingent, fortsat kr 100,00 pr år.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Solveig Jensen (modtager ikke genvalg) Lisbeth Balle blev valgt ind
Karen Christoffersen – (modtager genvalg, genvalgt)

Valg af:

Bestyrelses suppleant (Tove modtager ikke genvalg), Annelise Nielsen blev valgt ind
Valg af revisor: Inger Nielsen (modtager genvalg, genvalgt)
Valg af revisor-suppleant, Karen Fuhlendorf (modtager genvalg, genvalgt)

 • Forslag om Bente ville bruge mikrofon. da flere har svært ved at høre hvad der bliver sagt – dette vil bestyrelsen følge op på.

Der blev spurgt ind til hvad bestyrelsen mente der ville ske hvis Bente forhøjede sin pris, da det er meget billigt i dag
Svar; Så måtte vi forhøje medlemsindbetaling

Med venlig hilsen Bestyrelse Hadsten Trim

sep 042021
 

Generalforsamling Hadsten Trim den 19-9 2021.

Generalforsamlingen er blevet forsinket ca. 8 måneder p.g.a. Corona.

TAK: Til Bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020. Vi er kommet igennem et år der på alle måder har været helt atypisk og det vil blive husket som det år hvor Corona kom til lande Også en tak til Per Bjerg for hjælp til hjemmesiden. Tak til vores sponser Jørgen fra Lyngå Auto. P.g.a. Coronaen blev der ikke etableret kontakt til andre sponsor. Medlemstallet var i 2020 på 55, et fald fra 2019 på grund af corona har vi ikke kunne fastholde tidligere løbere og støtter.

Bestyrelsesmøder/Arrangementer: Vi har i 2020 holdt 4 Bestyrelses møder med div. Corona restriktioner. Kort tid efter sidste generalforsamlingen hvor 25 medlemmer deltog, planlage vi arrangementet i Sløjfen, der blev afholdt den 26/2-2020 en Event med temaet –Hvad er Mensendiech – gymnastik.  Foredrag samt øvelser v. Hanne Jastram og Bente Holst, et kørekort til kroppen. Det var en god og spændende aften som 46 deltog i. Pengene hertil havde vi søgt gennem §18 puljen.  Arrangementet var åbent for offentlighed, alle der havde interesse i emnet kunne deltage.

 Vi er opmærksomme på at ved fremtidlige arr. Skal foredragsholderen brug de mikrofoner der findes, så også dem på de bagerste rækker ikke bare kan se, men også høre hvad der bliver sagt.

Fra den 11. marts så det hele helt anderledes ud, næsten alt blev lukket ned eller minskes p.g.a. forsamlingsloftet. Lady walk som vi plejer at deltage i, blev først udsat og senere aflyst. Det samme skete med turen ”Ud i det blå familietur”. Løvfaldsfesten led samme skæbne.

Stavgang: om tirsdagen har fungeret over hele året, her også med svingende deltagelse. Tidspunktet er nu flyttet fra kl 16:30 til kl. 15:30. Vi beklager at det ikke fremgår tydligt nok på Hjemmesiden.

Afspænding: har også haft trange kår i 2020. Tros det havde vi en frem gang af deltager, så vi nåede op på godt 40 tilmeldte. Forsamlingsloftet/forbud satte nogle begrænsninger, vi måtte derfor i et par perioder lave små hold af 9 personer, for at holde det kørende. Onsdag fra kl 17-18 og igen fra 18-19 Stor Tak til Bente Holst for at sponsorer nogle timer.

Fremtidig Arr: Vi har i 2020 søgt penge gennem §18 puljen i Favrskov kommune til en Event om Knogleskørhed. Vi har været heldige at få bevilliget 6500,00kr.-Eventent skulle være holdt den 26/2-2021 er udsat til 2022. Foredragsholder er Anne fra apoteket samt Jane og Bente. Dette arrangement har offentligheden også adgang til.

Vi tager gerne mod forslag til Foredrag der er relevant for os, hvor vi har mulighed for at søge tilskud gennem §18 puljen.

Formand Hadsten Trim

Dorthe Jacobsen

 Udgivet af den 4. september 2021
jul 022021
 

Der Corona-testes i Sløjfen frem til den 1. september 2021
Derfor starter vi op i Gymnastiksalen på Østervangskolen, Hammelvej 9.

Betaling:
Afspænding kr. 200 1. eller 2. gang til Solveig samt
udlevering af girokort på kr. 100 kontingent for 2021 Hadsten Trim.

Datoer for Afspændingsøvelser kl 18-19:

Mandag d. 16. august, Gymnastiksalen på Østervangskolen
Mandag d. 23. august, Gymnastiksalen på Østervangskolen

Derefter i sløjfen:
Onsdag d. 1/9.
Onsdag d. 8/9.
Onsdag d. 15/9
Onsdag d. 22/9
Onsdag d. 29/9
Onsdag d. 13/10
Onsdag d. 27/10
Onsdag d. 3/11
Onsdag d. 10/11
Onsdag d. 17/11
Onsdag d. 25/11 Ny dato!
Onsdag d. 1/12

Venlig hilsen, Bestyrelsen Hadsten Trim

maj 032021
 

Der er nu mulighed for, at træne i mindre hold på 9 personer med gældende restriktioner.
Det vil foregå i lokale 1 i Sløjfen fra kl. 18-19 om onsdag den 12 -19-26. maj samt den 1. juni til i alt kr 178,00 for fire gange.
Oven i prisen kommer naturligvis kr 100 for Trims medlemskab i hele 2021
Er der stor tilslutning, kan der være mulighed for yderligere et hold fra kl. 17-18.
Bindende tilmelding til Dorthe Jacobsen inden d. 7/5 2021 Tlf. 26733523
Deltagerne får direkte besked inden betaling via Mobile pay.

Mvh Dorthe Jacobsen, Formand Hadsten Trim”

feb 252021
 

Vi håber på vi kan komme i gang med stræk i løbet af marts/april …… Indtil da må vi selv sørge for lidt motion.
Når situationen gør at vi må samles igen, vil vi snarest muligt komme ud med informationer om nye tider og betaling.

Generalforsamlingen skulle være afviklet inden udgangen af januar måned 2021,  og vil blive afholdt når der igen er muligt at forsamles.

Venlig hilsen.
Bestyrelsen Hadsten Trim.

dec 152020
 

Det bliver en lidt længere juleferie p.g.a. Corona.

AFSPÆNDING:
Starter op igen onsdag den 3/2 -2021 med små hold à 10 personer 4 onsdage i februar måned. Datoer og tider kommer først i januar 2021.
Tilmelding og betaling i marts måned når vi forhåbentlig får mere normale forhold.

STAVGANG:
Tidspunktet for Stavgang tirsdag er flyttet fra kl 16:30 til kl. 15:30 Det bliver måske ændret senere, til et sommer og vinter tidspunkt.

God jul og Godt Nytår til alle.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen Hadsten Trim

 Udgivet af den 15. december 2020
nov 222020
 

De sidste to gange afspænding i år bliver også på små hold.
Vælg en af nedenstående datoer som vil give jer èn tid pr. person.
Onsdag den 25/11                    kl.17:00-17:55      eller              Kl.18:05-19:00
Onsdag den 2/12 Aflyst.
Onsdag den 9/12                       Kl.17:00-17:55      eller              Kl.18:05-19:00

Send en SMS til Dorthe Jacobsen Mobil Tlf. 26733523 med ønsket dato + Navn
I får en tilbagemelding med jeres ene tid, når ”puslespildet” er gået op – Derfor meld hurtig ind.

Vi starter op igen onsdag den 20/1 – 2021 Håber på det så er under mere normale forhold.
Datoerne for det nye år kommer først i Januar 2021

 I ønskes alle en Glædelig Jul og Godt Nytår.

 Udgivet af den 22. november 2020